Princip fungování

Společnost Finnet International, provozovatel Revolučního příjmu, zprostředkovává pro společnost Swiss Gold klienty, kteří chtějí postupně nakupovat švýcarské investiční zlato značky Argor Heraeus.

Společnost Finnet International, na základě zprostředkovatelské smlouvy uzavírané dle Obchodního zákona, navazuje spolupráci se zprostředkovateli, kteří doporučují webovou stránku se svým unikátním kódem např. www.revolucni-prijem.cz/123ABC. Pokud se někdo na této stránce zaregistruje a koupí si investiční zlato od společnosti Swiss Gold, tak tato společnost vyplatí provizi společnosti Finnet International a poté Finnet International díky unikátnímu kódu ví, kterému zprostředkovateli vyplatit provizi. Zprostředkovatelé si vytvářejí vlastní týmy zprostředkovatelů a dostávají provize i z produkce svých týmů.

Etický kodex

pro zprostředkovatele „Revolučního příjmu“

Kodex je praktickým souborem hlavních zásad slušného jednání pro účastníky „Revolučního příjmu“.

Definice účastníka „Revolučního příjmu“

Účastník „Revolučního příjmu“ je fyzická osoba, která se zapojila do zprostředkovatelského programu společnosti Finnet International, s.r.o. registrací na webu revolucni-prijem.cz nebo jeho jiných jazykových variantách revolutionary-income.com, ingreso-revolucionario.es, sverchpribyl.ru, a tím zahájila svou podnikatelskou činnost.

Povinnosti účastníka „Revolučního příjmu“

  1. Účastník bude trvale usilovat o rozvoj svého zprostředkovatelského systému a zachování společné identity i dobré pověsti Revolučního příjmu.
  2. Účastníkova inzerce pro nábor nových partnerů do svého zprostředkovatelského týmu bude jednoznačná, bez zavádějících údajů.
  3. Všechny inzeráty a veškerý propagační materiál, sloužící náboru nových partnerů a zabývající se přímo nebo nepřímo eventuálními budoucími výsledky, čísly nebo výdělky, jež jednotliví potenciální noví zájemci o členství v Revolučním příjmu očekávají, musí být věcně správné, srozumitelné a bez prvků klamavé reklamy.
  4. Účastník se bude vždy vyhýbat nepravdám, zkreslování skutečností a informování zavádějícím způsobem.
  5. Účastník se zavazuje poskytovat médiím (včetně blogů, diskusí, sociálních sítí) a sdělovacím prostředkům pouze objektivní informace založené na pravdivých skutečnostech.
  6. Účastník se nebude podílet na propagaci Revolučního příjmu nečestným a neprofesionálním způsobem, nebo způsobem, který by snížil a ohrozil důvěryhodnost Revolučního příjmu.
  7. Účastník se zavazuje k tomu, že nebude jakýmkoli způsobem využívat spamovacích praktik v souvislosti s Revolučním příjmem. Spamem se zejména rozumí rozesílání nevyžádané pošty a e-mailů, postování nerelevantních příspěvků do diskusních fór, vytváření webů s cílem spamování výsledků hledání ve vyhledávačích, hromadné šíření nevyžádaných zpráv v sociálních sítích. V Revolučním příjmu je NULOVÁ TOLERANCE SPAMU.
  8. Účastník se zavazuje, že bude v souvislosti s Revolučním příjmem vždy ctít pravidla všech diskusí, diskusních fór a sociálních sítí.
  9. Účastník bude za všech okolností v souvislosti s Revolučním příjmem dodržovat obvyklá pravidla slušnosti normálního života a bude ctít, že co je nevhodné v obvyklém životě, je nevhodné i na internetu.
  10. Účastník bude v souvislosti s Revolučním příjmem vždy ctít autorská práva a dodržovat platnou legislativu.

Porušení etického kodexu

Porušením výše uvedeného etického kodexu ze strany účastníka Revolučního příjmu může dojít k okamžitému ukončení spolupráce s účastníkem ve zprostředkovatelském programu společnosti Finnet International, s.r.o., k vypovězení smluv a k zastavení vyplácení provizí.

Nahlášení spamujícího zprostředkovatele

Domníváte se, že se některý z registrovaných členů Revolučního příjmu dopouští přestupků vůči Etickému kodexu, spamuje, nebo se jinak chová nevhodně? Vyplňte prosím následující formulář.

Komunikační jazyk je pouze angličtina a čeština.

např. www.revolucni-prijem.cz/123ABC
Konkrétněji popište, včetně textu a hlaviček e-mailu nebo URL.
Jaké je čtvrté slovo v této záludné otázce?